Termowizja

Termowizja dla Twoich oszczędności

  Wykonujemy:

 • kompleksowe badania budynków kamerą termowizyjną
 • miejscowe badania termowizyjne, pozwalające wykryć lokalnie występujące defekty i usterki
 • badania termowizyjne w przemyśle, energetyce oraz innych branżach

Termowizja

Termowizja (termografia) jako metoda pomiaru temperatury

To szybka i nieinwazyjna metoda pomiaru temperatury badanego obiektu. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, emituje promieniowanie cieplne niewidoczne dla ludzkiego oka. Ilość energii emitowanej z powierzchni ciała zależy od jego temperatury. Kamery termowizyjne potrafią rejestrować to promieniowanie i przedstawiać w postaci termogramu, czyli dwuwymiarowego obrazu pokazującego rozkład temperatur na powierzchni badanego obiektu. Zaletą wykonywania pomiarów temperatury z zastosowaniem termowizji jest możliwość szybkiego przeprowadzenia badania dużych powierzchni (np. elewacja budynku). Badanie odbywa się na odległość, dzięki czemu możemy dokonać pomiarów powierzchni trudnodostępnych.

obraz z kamery termowizyjnejtermowizja badanie

Obraz z kamery termowizyjnejZdjęcie w świetle widzialnym

Stosowanie termowizji w budownictwie

Dzięki tej metodzie możemy zlokalizować defekty i uszkodzenia budynków, które trudno jest wykryć gołym okiem. Badania przeprowadza się wewnątrz budynku oraz od zewnątrz. Stosując termowizję możemy wykonać:

 • ocenę stanu izolacji termicznej ścian budynku (poprawności wykonania remontu budynku lub ocena stanu izolacji starego budynku),
 • ocenę poprawności wykonania ocieplenia poddasza,
 • lokalizację zawilgoceń w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach),
 • lokalizację obszarów  ścian, na których istnieje ryzyko rozwoju pleśni,
 • ocenę jakości montażu okien i drzwi,
 • lokalizację nieszczelności występujących między poszczególnymi elementami konstrukcji,
 • lokalizację nieszczelności i uszkodzeń przewodów ogrzewania podłogowego,
 • lokalizację strat ciepła w instalacjach grzewczych (uszkodzenia i zawilgocenia izolacji przewodów).

Wymienione wyżej zastosowania sprawiają, że badanie obiektu budowlanego kamerą termowizyjną jest doskonałym sposobem oceny stanu izolacji termicznej istniejącego budynku (np. gdy rozważamy jego zakup lub wykonanie remontu). Możemy również sprawdzić, czy zlecony przez nas remont został wykonany poprawnie.

Prawidłowo wykonane ocieplenie, brak nieszczelności oraz unikanie mostków termicznych bardzo korzystnie wpływa na charakterystykę energetyczną budynku, a co za tym idzie, na zmniejszenie kosztów niezbędnych do jego ogrzewania.

 

Cena za wykonanie badania ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu prac. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami

 


Przykłady badań:

badanie termowizyjne Piotrkówbadanie kamerą termowizyjną Piotrków

Niedokładne ułożenie termoizolacji na styku ścianki kolankowej i połaci dachowej

termowizja - badaniabadania kamera termowizyjna

Nieszczelność drzwi balkonowych
Artykuły

Lokalizacja wycieków z instalacji wodnych

Thermal Image of the House

Nieszczelności przewodów instalacji wodnych stanowią bardzo uciążliwy problem. Właścicielowi domu na ogół ciężko jest samemu zlokalizować dokładne miejsce występowania przecieku, a rozkuwanie ścian i podłóg nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem.

Wykrywanie usterek w nowych budynkach

Thermal Image of the House

Pierwszym krokiem do budowy domu jest opracowanie projektu. Na tym etapie zastanawiamy się nad rozplanowaniem pomieszczeń, lokalizacją okien

Ocena jakości termicznej okien – wykorzystanie termowizji

Thermal Image of the House

Okna, podobnie jak ściany zewnętrzne, stanowią barierę oddzielającą ogrzewane pomieszczenia od środowiska zewnętrznego. Dlatego ważne jest, aby nasze okna i drzwi balkonowe zapewniały odpowiednią ochronę przed niepotrzebną ucieczką ciepła.

Wykaz sporządzanych przez nas dokumentów

green houseWykonujemy różnego rodzaju dokumenty i opracowania służące ocenie efektywności energetycznej budynków, planowaniu prac termomodernizacyjnych, pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje termomodernizacji.

Co warto wiedzieć o termowizji?

Thermal Image of the House

Dzięki termowizji możemy zlokalizować występujące w budynku miejsca utraty ciepła oraz usterki, które trudno jest dostrzec gołym okiem. Zaletami tej metody są bezinwazyjność oraz szybkość prowadzenia pomiarów.

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian

Thermal Image of the House Izolacyjność cieplna przegród budowlanych jest jednym z głównych czynników decydujących o stratach energii cieplnej w budynkach. Zobacz jakie wymagania izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych obecnie obowiązują i jak będą się one zmieniały w najbliższych latach.